Địa chỉ: Xã Kim Chân, Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
 • Nguyễn Thị Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   HIỆU TRƯỞNG
  • Điện thoại:
   0911018185
  • Email:
   huongthuy24@gmail.com
 • Trần Thị Thanh Tâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0979655365
  • Email:
   bactam79@gmail.com
 • Nguyễn Thị Hạnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0399372560
  • Email:
   hanhlien1972@gmail.com