Địa chỉ: Xã Kim Chân, Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
Liên hệ trực tiếp:

Trường Mầm non Kim Chân

Xã Kim Chân, Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh